Ilmanvaihtokanava ennen puhdistusta. Päätelaite eli venttiili irroitettu ennen kuvaamista.
Ilmanvaihtokanava puhdistuksen jälkeen.

Ilmanvaihdonpuhdistus on hyvä teettää ammattilaisilla 5-10 vuoden välein kaikissa kiinteistöissä koskien myös omakotitaloja. Suodattimet on suositeltavaa vaihtaa kahdesti vuodessa.

Sisäilma on harvoin puhdasta. Ilmanvaihtokanaviin kertyneet epäpuhtaudet, kuten pöly, siitepöly, mikrobit, homesienet sekä erilaiset savu- käry- ja kemikaaliset jäämät kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin. Ilmastointikanaviin päässyt kosteus lisää epäpuhtauksien leviämistä. Sisäilmaan tulee epäpuhtauksia myös mm. rakennus- ja sisustusmateriaaleista ja ihmisen omasta toiminnasta.

Pelkkä puhdistus ei riitä. Puhdistuksen jälkeen ilmanvaihto tulee säätää niin, että oikea ilmanvaihto säilyy rakennuksissa. Tämä paitsi raikastaa sisäilmaa, suojaa rakenteita vaurioilta. Tärkeintä on säätää ilmanvaihto oikeassa suhteessa alipaineiseksi tarkoittaen, että kiinteistöstä poistuu ilmaa enemmän, kuin sinne tulee. Rakennuksen painesuhde tulee määräysten ja ohjeiden mukaan olla lievästi alipaineinen. Tällä halutaan estää kosteuden kulkeutuminen rakenteisiin. Tulee myös olla tietoinen, että väärin säädettynä koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä voi kuitenkin jopa aiheuttaa liiallisen alipaineen. Uudemmat talot ovat aiempaa tiiviimpiä, joten alipaine kasvaa helposti suuremmaksi, mikäli ilmanvaihtokoneen tulo- ja poistoilmamäärät ovat väärässä suhteessa keskenään.

Suodattimia tulee tarkkailla säännöllisesti ja ne tulee vaihtaa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokemuksen mukaan päältäpäin on mahdoton sanoa onko hienosuodatinkasetti vielä käyttökunnossa vai ei. Sen vuoksi suodattimen vaihtaminen uuteen on lähtökohtaisesti ainoa oikea vaihtoehto, kun halutaan olla varmoja että tuloilma kulkee suodattimen läpi suunnitellusti. Likaiset tuloilman suodattimet voivat aiheuttaa erittäin merkittävän alipaineen asuntoon.

Vieläkin kohtuullisen usein tulee vastaan pientalokohteita, joissa asukkaat ovat myös pitkään ihmetelleet suurta alipainetta ja ongelmia mm. takan käytössä. Huoltotoimien yhteydessä syyksi olemme nopeasti löytäneet tukkeutuneen hyönteisverkon raitisilmasäleikön takaa. Nykyisin hyönteisverkkoja ei enää tule ohjeiden mukaan käyttää raitisilmasäleikköjen takana, mutta aiemmin niitä käytettiin estämään hyönteisten kulkeutuminen kanavistoon. Tukkeutunut hyönteisverkko estää kokonaan raittiin ilman virtauksen ilmanvaihtokoneelle ja siitä edelleen huoneisiin.

Koneellisen ilmanvaihdon kohdalla säännöllinen huolto ja toiminnan tarkkaileminen on ensiarvoisen tärkeää, koska huoltamattomana ilmanvaihto ei toimi enää lainkaan siten kun sen on suunniteltu toimivan.

Ilmanvaihtoa säädettäessä on huomioitava myös erilaisiin käyttötarkoituksiin suunniteltujen tilojen tarkoitus sekä siellä syntyvä kosteus ja hiilidioksidipitoisuus. Puutteellinen tai huonosti säädetty ilmanvaihto huonontaa sisäilmaa, mikä aiheuttaa väsymystä. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus ja muut epäpuhtaudet vaikuttavat suoraan terveyteen, viihtyvyyteen ja työtehoon. Liian suuri ilmanvaihto puolestaan aiheuttaa vetoa, kuivuutta ja energianhukkaa. Veto ja kuivuus altistavat hengitystiesairauksille.

Tämän vuoksi on tärkeää, että ammattilaiset puhdistavat ilmanvaihtolaitteet sekä säätää ne toimimaan oikealla tavalla.

Lisää tietoa sisäilmayhdistyksen sivuilta: http://www.sisailmayhdistys.fi/Perustietoa-sisailmasta/Ilmanvaihdon-perusteet